Hulp uit het hart

Kwaliteit van leven door persoonlijke ondersteuning

Referentieuit het hart

 

Jolanda bezoekt onze moeder wekelijks, nu sinds 3/4 jaar. Eerst in het verzorgingshuis, inmiddels in het verpleeghuis. Onze moeder is door haar slechthorendheid nogal op zichzelf. Maar met Jolanda had ze meteen een goed contact! Jolanda zoekt verbinding, beweegt mee en observeert tegelijkertijd hoe het met onze moeder gaat. Na ieder bezoek volgt een uitgebreid verslag op de app. Eerder maakten ze samen vaak een autoritje door de polders. Inmiddels geeft dat teveel onrust en zijn de activiteiten kleiner geworden; buiten wandelen met de rolstoel of met samen met een kopje thee door een mooi boek bladeren en wat praten over de foto’s. Echt persoonlijke aandacht. Er is veel wisseling van medewerkers op de afdeling. Jolanda blijft een bekend gezicht. Dat is fijn voor onze moeder. Daarnaast is Jolanda ook sparringspartner voor ons, als we zitten met vragen over het verloop van de dementie, of over hoe het gaat met de zorg.

Anja en Auke

Wij maken nu ruim 1 jaar met meer dan volle tevredenheid, gebruik van de diensten die Jolanda aanbiedt en wat hebben wij met haar een goede keuze gemaakt.

Onze moeder heeft Alzheimer en is nog te goed voor een tehuis en onze wens en die van moeders is zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om de eenzame dagen te doorbreken, zijn wij op zoek gegaan naar iemand, die liefdevol en geduldig met deze doelgroep om kan gaan. Jolanda is de meest geduldige en lieve zorgverlener die we ooit hebben gezien. Mijn moeder is gek op haar en kijkt uit naar de uurtjes dat ze samen zijn. Foto’s kijken, gesprekjes voeren over vroeger,  nageltjes lakken, koekjes bakken, etc.Jolanda vindt altijd wel iets leuks om haar een goed gevoel te geven. Moeders was minder eenzaam en ging als snel verlangen naar Jolanda’s bezoeken. Ze bewaarde foto’s van Jolanda in haar buurt. En ze vertelde met blijdschap over wat ze met Jolanda heeft meegemaakt zoals samen op pad gaan in de zomer.

Daarnaast denkt Jolanda met veel empathie mee met de mantelzorgers. Altijd schrijft ze een verslag na elk bezoek, zodat wij op de hoogte zijn, hoe het die dag is gegaan, geweldig leuk om te lezen. Ze denkt in oplossingen en is erg begaan met haar cliënten. Ze geeft, mijns inziens, de juiste liefdevolle aandacht, die de patiënten nodig hebben, ze neemt de tijd, iets wat tegenwoordig kostbaar is in de zorg. Wat ook fijn is, is haar fysiotherapie achtergrond. Ze herkent daardoor eventueel fysieke beperkingen.

Met volle tevredenheid zien wij haar nog steeds graag komen bij onze moeder, ze heeft ons, als mantelzorger, al heel veel zorg uit handen genomen. Het gevoel hebben er niet alleen voor te staan, en dat met een dosis zorg vanuit het hart.

Jolanda, je bent een topvrouw, mooi mens, met je hart op de juiste plaats.

Wij bevelen Jolanda aan iedereen aan, die op zoek is naar quality time voor zijn/ haar vader/ moeder.

Frans en Paulien

 

De hulpverlening, die Jolanda Rijkers geeft kan ik zeker aanbevelen. Zij doet de naam “Hulp uit het Hart” eer aan en geeft haar cliënten echt wat ze nodig hebben omdat ze een passend programma maakt, dat ze met soepelheid aanpast indien dit nodig is. Jolanda beschikt over een breed scala van mogelijkheden en is een sympathieke verschijning. Ik ben blij met de hulp op het gebied van beweging en fysiotherapie , die ze aan mijn man geeft, waarin ze blijk geeft van kwaliteit en ervaring.

Ineke

 

Toen een aantal jaren geleden de diagnose dementie bij onze, zelfstandig wonende, alleenstaande vader gesteld werd, wisten we nog niet echt wat deze ziekte in de praktijk zou betekenen en wat een impact dat op ons leven zou gaan hebben. De zorg voor de dagelijkse gang van zaken en beslommeringen nemen veel tijd in beslag. Na een onrustige, voor hem onveilige periode, was het een opluchting dat beschermde woonruimte voor hem vrijkwam en brak de tijd aan, dat onze vader op een gesloten afdeling van de Merwelanden kwam te wonen. Veilig wonen, eten en drinken, slapen en dagelijkse verzorging zijn gewaarborgd, maar de druk van de zorg voor je dierbare blijf je voelen. Als familie ben je al druk met de regelzaken en merk je, als je, na je bezoek, de deur weer achter je dichttrekt, dat je meer had willen doen dan je gedaan hebt. Doordat de gesteldheid van onze vader achteruit ging, kon hij ook steeds minder deelnemen aan de activiteiten die door de zorginstelling aangeboden werden. Toen daar ook nog de coronamaatregelen bij kwamen, bleven er helemaal maar weinig momenten over, die het leven nog een beetje opfleurden.

Via via, hoorden wij over de mogelijkheid om extra hulp in te huren bij Hulp uit het Hart, Met de gedachte baat het niet, dan schaadt het niet, zijn we erin gestapt. Na de kennismaking met Jolanda, waarbij we van beide kanten het gevoel hadden dat we iets voor elkaar konden betekenen, zijn er afspraken gemaakt over hoe wij deze extra hulp voor ogen hadden. Voor onze vader was dat: naar buiten, bewegen, op de duo-fiets,  spelletjes doen, één op één contact, persoonlijke aandacht van iemand anders dan alleen je familie. Een gouden greep, vinden wij, onze vader vind het helemaal geweldig en geniet er enorm van. Wij zijn heel blij met de service die Jolanda ons verleend, het geeft ons rust dat we nu weten dat er op een vast moment in de week, een vertrouwd iemand bij onze vader is.

Mieke

 

“Als vrijwilliger in het verpleeghuis, werd mij gevraagd of ik de afdeling fysiotherapie wilde assisteren. Daar kwam ik in aanraking met Jolanda, die als fysiotherapeut werkzaam was. Ik heb Jolanda daar leren kennen als een zeer gedreven persoonlijkheid, die de zorg voor de bewoners uiterst serieus neemt. De manier van werken van Jolanda heeft mij sterk beïnvloed; haar omgang met de bewoners en haar hulp voor de bewoners in een hectische periode en omgeving is bewonderingswaardig. De rust die Jolanda heeft en het geduld om de bewoners te helpen en bovenal de liefde die ze daarbij uitstraalt, is voor mij een voorbeeld geweest. Met haar aandacht voor de bewoners staat zij voor een zo aangenaam mogelijk leven voor deze bewoners. Altijd een luisterend oor voor de problemen van de bewoners, maar ook voor de mensen in haar omgeving. Ik heb veel van Jolanda geleerd zowel in praktische zin maar ook zeker in de manier van omgaan met mensen. De capaciteiten van Jolanda maken dat de omgang en samenwerking met haar als zeer plezierig worden ervaren.”

Wim van Heck (vrijwilliger afdeling fysiotherapie)
September 2018- maart 2020

 

“Jolanda Rijkers, fysiotherapeute, leerde ik in de periode 2013 – 2017 kennen in het verpleeghuis op de afd. voor jonge mensen met dementie, waar zij regelmatig op de afdeling kwam. Mijn man, Martin, wandelde de hele dag op de afdeling en als ik hem meenam voor onze dagelijkse wandeling, was dat ons moment van de dag. Na een valpartij in 2016 belandde hij in een rolstoel en het verdriet was van zijn gezicht af te lezen. Mijn zorgen besprak ik met Jolanda en toen ik op een middag kwam, vertelde zij dat zij Martin had meegenomen in de rolstoel naar de oefenruimte om te kijken wat er voor hem toch nog mogelijk was, omdat zij wist hoe graag hij wandelde. Deze bikkel kon tussen Jolanda en een collega in toch heel langzaam weer lopen, constateerde Jolanda. Ik kon wel jubelen en de eerstvolgende wandeling, liep Jolanda met ons mee en zag dat de wandeling, uiteraard minder ver dan voorheen, toch nog mogelijk was, terwijl niemand er meer in geloofde. Dat is Jolanda’s kracht : iets wat eigenlijk niet meer mogelijk is,  t o c h  proberen. Zij neemt de situatie goed in zich op, heeft m.i. in haar hoofd al een plan van aanpak gemaakt en zij is vooral een heel prettig persoon om mee te sparren; is open, slaat alles goed in zich op en haar doel , om ver te gaan voor de cliënt, is overduidelijk. Tot op de dag van vandaag ben ik Jolanda nog dankbaar dat mijn man in zijn laatste levensfase, toch nog iets langer van zijn dagelijkse wandeling kon genieten, alvorens hij definitief in de rolstoel kwam. De cliënten (en mantelzorgers) boffen enorm met Jolanda!”

Winnie Dobbe-Winkelman (echtgenote van een cliënt)
Periode 2013-2017

Schuiven naar boven