Hulp uit het hart

Kwaliteit van leven door persoonlijke ondersteuning

persoonlijke ondersteuning

Wat doet Hulp uit het hart

De overheid wil ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen. Dit gaat niet altijd gepaard met kwaliteit van leven. Soms bent u, als oudere, afhankelijk van mantelzorgers om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Deze mantelzorgers hebben echter zelf vaak een druk leven, waardoor het ze aan tijd ontbreekt om u hierbij te ondersteunen. Hierdoor kan de wereld voor u, als thuiswonende oudere, steeds kleiner worden.

Met ‘Hulp uit het hart’ wil ik graag een bijdrage leveren aan uw kwaliteit van leven. U ondersteunen bij dagelijkse activiteiten die u niet meer alleen kunt of durft te ondernemen. U ondersteunen bij activiteiten waarbij u niet altijd een beroep wilt doen op familie of vrienden. Hierdoor komt u weer meer in beweging (binnen uw mogelijkheden), komt u meer buitenshuis en wordt uw wereld groter mét iemand erbij om u te ondersteunen en gezelschap te houden. Ik doe dit door ondersteuning op maat, met activiteiten die passen bij uw wensen en interesses. Door mijn jarenlange ervaring als fysiotherapeut, kan ik u op professionele wijze begeleiden bij de activiteiten die u wilt ondernemen. Hierbij kunt u ook denken aan uitbreiding van uw activiteiten/loopafstand om uw mobiliteit en zelfredzaamheid te vergroten.

Ik kan u ondersteunen bij activiteiten buitenshuis zoals:

boodschappen doen
wandelen (korte en lange wandelingen, vanuit huis of op locatie)
fietsen
sporten
winkelen
bibliotheekbezoek

Of begeleidende activiteiten zoals:

bezoek aan kapper, tandarts, ziekenhuis, fysiotherapeut ed.

Maar ook bij activiteiten binnenshuis zoals:

samen koken
creatief bezig zijn

activiteiten
begeleidende
Schuiven naar boven