Hulp uit het hart

Kwaliteit van leven door persoonlijke ondersteuning

Sitemap

Sitemap

 • Home
  fotojolanda1

  Home

  Bent u een thuiswonende oudere

  en bent u na ziekte minder mobiel? Kunt of durft u de dagelijkse bezigheden die u voorheen zelfstandig deed (nog) niet alleen en zoekt u iemand om u hierbij te ondersteunen? en/of heeft u het gevoel dat uw wereld steeds kleiner wordt? Wilt u meer buitenshuis ondernemen dan u nu doet, maar heeft u hier iemand bij nodig en wilt u niet altijd een beroep doen op familie of vrienden?

  Of bent u mantelzorger

  en zou u uw dierbare meer willen laten ondernemen dan mogelijk is voor u? en/of zoekt u binnen uw dagtaak als mantelzorger ondersteuning, zodat u tijd voor uzelf creëert?

  Dan kan ik u helpen. Ik maak graag vrijblijvend kennis met u, om de wensen en mogelijkheden samen te bespreken. Contact ‘Hulp uit het hart’ Jolanda Rijkers T: 06-27280424 E: jolanda@hulpuithethart.nl LinkedIn wit LinkedIn
  • Voor wie is hulp uit het hart

   Voor wie is hulp uit het hart

   ‘Hulp uit het hart’ biedt persoonlijke ondersteuning aan thuiswonende ouderen die, na ziekte of ziekenhuisopname (tijdelijk) minder mobiel zijn, waardoor ze minder goed in staat zijn om activiteiten zelfstandig uit te voeren en/of afhankelijk zijn van anderen om activiteiten te ondernemen. Tevens biedt ‘Hulp uit het hart’ persoonlijke ondersteuning aan thuiswonende ouderen om mantelzorgers te helpen die, de zorg hebben voor hun partner en hier ondersteuning bij zoeken om zo wat tijd voor zichzelf te creëren zelf een drukke baan en/of een gezin hebben, waardoor het ze niet altijd lukt om de activiteiten te ondernemen met hun dierbare , die ze graag zouden willen.
  • Wat doet Hulp uit het hart
   persoonlijke ondersteuning

   Wat doet Hulp uit het hart

   De overheid wil ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen. Dit gaat niet altijd gepaard met kwaliteit van leven. Soms bent u, als oudere, afhankelijk van mantelzorgers om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Deze mantelzorgers hebben echter zelf vaak een druk leven, waardoor het ze aan tijd ontbreekt om u hierbij te ondersteunen. Hierdoor kan de wereld voor u, als thuiswonende oudere, steeds kleiner worden. Met ‘Hulp uit het hart’ wil ik graag een bijdrage leveren aan uw kwaliteit van leven. U ondersteunen bij dagelijkse activiteiten die u niet meer alleen kunt of durft te ondernemen. U ondersteunen bij activiteiten waarbij u niet altijd een beroep wilt doen op familie of vrienden. Hierdoor komt u weer meer in beweging (binnen uw mogelijkheden), komt u meer buitenshuis en wordt uw wereld groter mét iemand erbij om u te ondersteunen en gezelschap te houden. Ik doe dit door ondersteuning op maat, met activiteiten die passen bij uw wensen en interesses. Door mijn jarenlange ervaring als fysiotherapeut, kan ik u op professionele wijze begeleiden bij de activiteiten die u wilt ondernemen. Hierbij kunt u ook denken aan uitbreiding van uw activiteiten/loopafstand om uw mobiliteit en zelfredzaamheid te vergroten. Ik kan u ondersteunen bij activiteiten buitenshuis zoals:

   boodschappen doen wandelen (korte en lange wandelingen, vanuit huis of op locatie) fietsen sporten winkelen bibliotheekbezoek

   Of begeleidende activiteiten zoals:

   bezoek aan kapper, tandarts, ziekenhuis, fysiotherapeut ed.

   Maar ook bij activiteiten binnenshuis zoals:

   samen koken creatief bezig zijn

   activiteiten
   begeleidende
  • Wie ben ik

   Wie ben ik

   Mijn naam is Jolanda Rijkers. Ik ben getrouwd en moeder van 2 dochters. Ik heb ruim 24 jaar, met veel plezier, als (geriatrisch) fysiotherapeut gewerkt in een verpleeghuis. Hierdoor heb ik veel ervaring met het werken met mensen met dementie in alle fases en van verschillende leeftijden (ook jonge mensen met dementie),  het syndroom van Korsakov en geronto-psychiatrie. Wat me steeds vaker opviel was dat veel mensen, voor opname in het verpleeghuis, al langere tijd niet of nauwelijks buiten kwamen. Mensen die altijd ondernemend en zelfstandig geweest waren, van wie hun wereld de laatste jaren steeds kleiner was geworden. Ik hoorde vaak dat ze zich eenzaam gevoeld hadden en zag ze opbloeien door een gesprek en oprechte aandacht. 2 jaar geleden heb ik ondersteuning geboden aan mijn schoonmoeder. Zij kon na een operatie niet zelfstandig thuis zijn. Door ondersteuning bij haar dagelijkse activiteiten (lopen met rollator zowel binnens-  als buitenshuis, haar het gevoel geven dingen (nog) niet alleen te hoeven doen) had zij na enkele dagen voldoende vertrouwen om weer alleen thuis te zijn en haar dagelijkse bezigheden op te pakken. Ze had haar zelfredzaamheid en zelfstandigheid weer terug en hierdoor de regie over haar eigen leven. Bovenstaande ervaringen hebben me doen besluiten om ‘Hulp uit het hart’ te starten. Ik wil graag een bijdrage leveren aan uw kwaliteit van leven.

   Door persoonlijke ondersteuning te bieden bij de activiteiten die u graag (zelf) wilt blijven doen. U helpen om meer buiten de deur te komen, meer te ondernemen en hier plezier aan te beleven. U, door dingen samen te ondernemen, weer vertrouwen geven dat u het nog (zelfstandig) kunt en hierdoor uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten.

   U een luisterend oor bieden en er met enthousiasme en oprechte aandacht zijn voor u.

          
  • Referentie

   Referentieuit het hart

     Jolanda bezoekt onze moeder wekelijks, nu sinds 3/4 jaar. Eerst in het verzorgingshuis, inmiddels in het verpleeghuis. Onze moeder is door haar slechthorendheid nogal op zichzelf. Maar met Jolanda had ze meteen een goed contact! Jolanda zoekt verbinding, beweegt mee en observeert tegelijkertijd hoe het met onze moeder gaat. Na ieder bezoek volgt een uitgebreid verslag op de app. Eerder maakten ze samen vaak een autoritje door de polders. Inmiddels geeft dat teveel onrust en zijn de activiteiten kleiner geworden; buiten wandelen met de rolstoel of met samen met een kopje thee door een mooi boek bladeren en wat praten over de foto’s. Echt persoonlijke aandacht. Er is veel wisseling van medewerkers op de afdeling. Jolanda blijft een bekend gezicht. Dat is fijn voor onze moeder. Daarnaast is Jolanda ook sparringspartner voor ons, als we zitten met vragen over het verloop van de dementie, of over hoe het gaat met de zorg. Anja en Auke Wij maken nu ruim 1 jaar met meer dan volle tevredenheid, gebruik van de diensten die Jolanda aanbiedt en wat hebben wij met haar een goede keuze gemaakt. Onze moeder heeft Alzheimer en is nog te goed voor een tehuis en onze wens en die van moeders is zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om de eenzame dagen te doorbreken, zijn wij op zoek gegaan naar iemand, die liefdevol en geduldig met deze doelgroep om kan gaan. Jolanda is de meest geduldige en lieve zorgverlener die we ooit hebben gezien. Mijn moeder is gek op haar en kijkt uit naar de uurtjes dat ze samen zijn. Foto’s kijken, gesprekjes voeren over vroeger,  nageltjes lakken, koekjes bakken, etc.Jolanda vindt altijd wel iets leuks om haar een goed gevoel te geven. Moeders was minder eenzaam en ging als snel verlangen naar Jolanda’s bezoeken. Ze bewaarde foto’s van Jolanda in haar buurt. En ze vertelde met blijdschap over wat ze met Jolanda heeft meegemaakt zoals samen op pad gaan in de zomer. Daarnaast denkt Jolanda met veel empathie mee met de mantelzorgers. Altijd schrijft ze een verslag na elk bezoek, zodat wij op de hoogte zijn, hoe het die dag is gegaan, geweldig leuk om te lezen. Ze denkt in oplossingen en is erg begaan met haar cliënten. Ze geeft, mijns inziens, de juiste liefdevolle aandacht, die de patiënten nodig hebben, ze neemt de tijd, iets wat tegenwoordig kostbaar is in de zorg. Wat ook fijn is, is haar fysiotherapie achtergrond. Ze herkent daardoor eventueel fysieke beperkingen. Met volle tevredenheid zien wij haar nog steeds graag komen bij onze moeder, ze heeft ons, als mantelzorger, al heel veel zorg uit handen genomen. Het gevoel hebben er niet alleen voor te staan, en dat met een dosis zorg vanuit het hart. Jolanda, je bent een topvrouw, mooi mens, met je hart op de juiste plaats. Wij bevelen Jolanda aan iedereen aan, die op zoek is naar quality time voor zijn/ haar vader/ moeder. Frans en Paulien   De hulpverlening, die Jolanda Rijkers geeft kan ik zeker aanbevelen. Zij doet de naam “Hulp uit het Hart” eer aan en geeft haar cliënten echt wat ze nodig hebben omdat ze een passend programma maakt, dat ze met soepelheid aanpast indien dit nodig is. Jolanda beschikt over een breed scala van mogelijkheden en is een sympathieke verschijning. Ik ben blij met de hulp op het gebied van beweging en fysiotherapie , die ze aan mijn man geeft, waarin ze blijk geeft van kwaliteit en ervaring. Ineke   Toen een aantal jaren geleden de diagnose dementie bij onze, zelfstandig wonende, alleenstaande vader gesteld werd, wisten we nog niet echt wat deze ziekte in de praktijk zou betekenen en wat een impact dat op ons leven zou gaan hebben. De zorg voor de dagelijkse gang van zaken en beslommeringen nemen veel tijd in beslag. Na een onrustige, voor hem onveilige periode, was het een opluchting dat beschermde woonruimte voor hem vrijkwam en brak de tijd aan, dat onze vader op een gesloten afdeling van de Merwelanden kwam te wonen. Veilig wonen, eten en drinken, slapen en dagelijkse verzorging zijn gewaarborgd, maar de druk van de zorg voor je dierbare blijf je voelen. Als familie ben je al druk met de regelzaken en merk je, als je, na je bezoek, de deur weer achter je dichttrekt, dat je meer had willen doen dan je gedaan hebt. Doordat de gesteldheid van onze vader achteruit ging, kon hij ook steeds minder deelnemen aan de activiteiten die door de zorginstelling aangeboden werden. Toen daar ook nog de coronamaatregelen bij kwamen, bleven er helemaal maar weinig momenten over, die het leven nog een beetje opfleurden. Via via, hoorden wij over de mogelijkheid om extra hulp in te huren bij Hulp uit het Hart, Met de gedachte baat het niet, dan schaadt het niet, zijn we erin gestapt. Na de kennismaking met Jolanda, waarbij we van beide kanten het gevoel hadden dat we iets voor elkaar konden betekenen, zijn er afspraken gemaakt over hoe wij deze extra hulp voor ogen hadden. Voor onze vader was dat: naar buiten, bewegen, op de duo-fiets,  spelletjes doen, één op één contact, persoonlijke aandacht van iemand anders dan alleen je familie. Een gouden greep, vinden wij, onze vader vind het helemaal geweldig en geniet er enorm van. Wij zijn heel blij met de service die Jolanda ons verleend, het geeft ons rust dat we nu weten dat er op een vast moment in de week, een vertrouwd iemand bij onze vader is. Mieke   “Als vrijwilliger in het verpleeghuis, werd mij gevraagd of ik de afdeling fysiotherapie wilde assisteren. Daar kwam ik in aanraking met Jolanda, die als fysiotherapeut werkzaam was. Ik heb Jolanda daar leren kennen als een zeer gedreven persoonlijkheid, die de zorg voor de bewoners uiterst serieus neemt. De manier van werken van Jolanda heeft mij sterk beïnvloed; haar omgang met de bewoners en haar hulp voor de bewoners in een hectische periode en omgeving is bewonderingswaardig. De rust die Jolanda heeft en het geduld om de bewoners te helpen en bovenal de liefde die ze daarbij uitstraalt, is voor mij een voorbeeld geweest. Met haar aandacht voor de bewoners staat zij voor een zo aangenaam mogelijk leven voor deze bewoners. Altijd een luisterend oor voor de problemen van de bewoners, maar ook voor de mensen in haar omgeving. Ik heb veel van Jolanda geleerd zowel in praktische zin maar ook zeker in de manier van omgaan met mensen. De capaciteiten van Jolanda maken dat de omgang en samenwerking met haar als zeer plezierig worden ervaren.” Wim van Heck (vrijwilliger afdeling fysiotherapie) September 2018- maart 2020   “Jolanda Rijkers, fysiotherapeute, leerde ik in de periode 2013 – 2017 kennen in het verpleeghuis op de afd. voor jonge mensen met dementie, waar zij regelmatig op de afdeling kwam. Mijn man, Martin, wandelde de hele dag op de afdeling en als ik hem meenam voor onze dagelijkse wandeling, was dat ons moment van de dag. Na een valpartij in 2016 belandde hij in een rolstoel en het verdriet was van zijn gezicht af te lezen. Mijn zorgen besprak ik met Jolanda en toen ik op een middag kwam, vertelde zij dat zij Martin had meegenomen in de rolstoel naar de oefenruimte om te kijken wat er voor hem toch nog mogelijk was, omdat zij wist hoe graag hij wandelde. Deze bikkel kon tussen Jolanda en een collega in toch heel langzaam weer lopen, constateerde Jolanda. Ik kon wel jubelen en de eerstvolgende wandeling, liep Jolanda met ons mee en zag dat de wandeling, uiteraard minder ver dan voorheen, toch nog mogelijk was, terwijl niemand er meer in geloofde. Dat is Jolanda’s kracht : iets wat eigenlijk niet meer mogelijk is,  t o c h  proberen. Zij neemt de situatie goed in zich op, heeft m.i. in haar hoofd al een plan van aanpak gemaakt en zij is vooral een heel prettig persoon om mee te sparren; is open, slaat alles goed in zich op en haar doel , om ver te gaan voor de cliënt, is overduidelijk. Tot op de dag van vandaag ben ik Jolanda nog dankbaar dat mijn man in zijn laatste levensfase, toch nog iets langer van zijn dagelijkse wandeling kon genieten, alvorens hij definitief in de rolstoel kwam. De cliënten (en mantelzorgers) boffen enorm met Jolanda!” Winnie Dobbe-Winkelman (echtgenote van een cliënt) Periode 2013-2017
  • Tarieven

   Tarieven

   Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW Het tarief voor de persoonlijke ondersteuning is:

     Maandag tot en met vrijdag: € 32,50 per uur   Avonden (na 19.00u) en weekenden € 37,00 per uur   Reiskosten € 0,23 p/km

   Voorwaarden Het vrijblijvende kennismakingsgesprek is gratis. De minimale afname is 1 uur. De voorrijkosten binnen Dordrecht zijn gratis. De kosten die gemaakt worden tijdens de afspraken, worden apart doorberekend. Denk hierbij aan reis- en parkeerkosten, consumpties en entreekosten. Indien u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft, kunt u dit gebruiken om de persoonlijke ondersteuning in te kopen. Voor informatie over het aanvragen van een PGB kunt u kijken op www.svb.nl ‘Hulp uit het hart’ biedt geen medische zorg, fysiotherapeutische behandeling of huishoudelijke hulp.
  • Contact
    
   fotojolanda2

   Contact

   Als u denkt dat ik met ‘Hulp uit het hart’ iets voor u kan betekenen, belt of mailt u me dan. Ik kom graag bij u langs voor een gratis, vrijblijvend kennismakingsgesprek. We bespreken uw wensen en verwachtingen en wat ‘Hulp uit het hart’ voor u kan betekenen. ‘Hulp uit het hart’ Jolanda Rijkers Romanovhof 43 3329 BE Dordrecht T: 06-27280424 E: jolanda@hulpuithethart.nl KvK : 78279569 btw-id: NL003312023B63 LinkedIn wit LinkedIn
 • Service
  • Privacybeleid

   Privacyverklaring Hulp uit het hart

   Inleiding:

   Deze verklaring is van toepassing op alle door Hulp uit het hart geleverde producten en diensten.

   Hulp uit het hart, gevestigd te Dordrecht, Kromme Zandweg 54, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   Persoonsgegevens die verwerkt worden:

   Hulp uit het hart verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Gegevens die Hulp uit het hart van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Hulp uit het hart in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

   • Voorletters en achternaam
   • Geslacht
   • Geboortedatum
   • Bedrijfsnaam
   • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode+woonplaats)
   • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
   • E-mailadres
   • Bankgegevens

   Verwerkt Hulp uit het hart ook bijzondere persoonsgegevens?

   Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Hulp uit het hart verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

   Waarom gegevens nodig zijn

   Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Hulp uit het hart, dan wil ik u goed van dienst zijn. Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

   • Om u te kunnen bellen, e-mailen of tekstberichten te sturen via diensten zoals Whatsapp, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
   • Om u te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
   • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
   • Als het wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
   • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Hulp uit het hart.

   Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

   Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

   Bij de verwerking van persoonsgegevens is Hulp uit het hart gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Hulp uit het hart zicht het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

   Hoe lang worden de gegevens bewaard

   Hulp uit het hart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

   Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

   Hulp uit het hart verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

   In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

   Hulp uit het hart gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar jolanda@hulpuithethart.nl.

   Beveiliging

   Hulp uit het hart hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Hulp uit het hart heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Hulp uit het hart toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Hulp uit het hart gebruik maakt van de diensten van derden, zal Hulp uit het hart in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

   Uw privacy rechten

   Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Hulp uit het hart u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via jolanda@hulpuithethart.nl.

   Vragen

   Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via jolanda@hulpuithethart.nl.

   Dit privacy statement is opgesteld d.d. september 2020

    

    

    

  • Cookiebeleid

   Cookies

   Hulp uit het hart maakt gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u Hulp uit het hart bezoekt. Bij een volgende bezoek aan Hulp uit het hart met hetzelfde apparaat kunnen wij u aan de hand van deze tekstbestanden herkennen. Waarom gebruikt Hulp uit het hart cookies? Met behulp van cookies kunnen we het gebruik van Hulp uit het hart analyseren en het gebruikersgemak verbeteren. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van Hulp uit het hart. Wel gebruiken we anonieme cookies voor statistische doeleinden, namelijk om meer informatie te krijgen over het algemeen gebruik van de website. Met die informatie verbeteren we de gebruiksvriendelijkheid. Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen? U kunt ervoor kiezen om de cookies uit te zetten. Als u daarvoor kiest, dan is het mogelijk dat u bepaalde onderdelen van de website niet (meer) kunt gebruiken. Hoe u cookies kunt in- en uitschakelen of verwijderen, verschilt per internetbrowser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden via de Help-functie van uw browser. Hieronder vindt u een beknopte uitleg per browser. Internet Explorer Ga in het menu naar Extra > Internetopties > tabblad Algemeen. Klik onder ‘Browsegeschiedenis’ op ‘Verwijderen’. Vink ‘Cookies’ aan en klik op ‘Verwijderen’. Google Chrome Klik op het steeksleuteltje rechtsboven. Klik op Opties > tabblad Geavanceerde opties. Klik onder ‘Privacy’ op ‘Browsegegevens wissen’. Vink ‘Cookies en andere sitegegevens verwijderen’ aan. U kunt aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies ‘Alles’. Firefox Ga in het menu naar Extra > Opties > tabblad Privacy. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Vink ‘Cookies’ aan. U kunt aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies ‘Alles’. Safari Heeft u Safari in iOS 8 of hoger? Ga dan in het menu naar Instellingen > Safari. Klik op ‘Wis geschiedenis en websitedata’. Heeft u Safari in iOS 7 of lager? Ga dan in het menu naar Instellingen > Safari. Klik op ‘Wis geschiedenis’ en ‘Wis cookies en gegevens’. Meer weten over de cookies die Hulp uit het hart gebruikt? Hulp uit het hart maakt gebruikt van twee soorten cookies: sessie cookies en tracking cookies. Door het gebruik van sessie cookies kunnen we het algemeen bezoek aan onze website analyseren. Zo zien we bijvoorbeeld welke onderdelen van de website het meest bezocht worden en wanneer ze bezocht worden. Deze gegevens gebruiken we om Hulp uit het hart te verbeteren. Tracking cookies geven bijvoorbeeld aan of u een terugkerende bezoeker bent of een nieuwe bezoeker. Ook geven ze informatie via welke website u bij Hulp uit het hart binnenkomt.
  • Sitemap

   Sitemap

    


 

Schuiven naar boven